MHTC diamantpoeder en boriumcarbide

Voor meer info en prijzen over Diamantpoeder en BoriumcarbideE.mail info@mhtc.nl

 

Bij de diamantpoeders kunnen wij in hoofdlijnen onderscheid maken tussen

1.Synthetische diamant 2.Natuurlijke diamant 3.Polykristallijne diamant

Onderstaande foto's laten enige voorbeelden zien van deze 3 hoofdvormen.Daarnaast spelen aspecten zoals zuiverheid in relatie tot de sterkte van diamantpoeders een rol ,waarbij de toepassing de keuze van de diverse onder soorten bepaalt en op basis daarvan leveren wij een hele reeks aan diamantpoeders.

Belangrijk bij de fabricage van b.v. pasta's en/of suspensies is dat wij enerzijds te maken hebben met op nauwkeurige korrelgrootte geselecteerde poeders (van 0,1 tot 90 micron)van bovenstaande voorbeelden en dat we anderzijds er voor zorgen dat tijdens de fabricage de poeders in oplossing blijven en niet agglomereren ofwel niet samenklonteren omdat dit zou kunnen leiden ongecontroleerde krassen tijdens het leppen of polijsten.

<<<<<<Agglomeraten----------------------Agglomeraatvrij>>>>>>

Daarnaast is het noodzakelijk om de juiste smeerfilmdikte te hebben die hoofdzakelijk bepaald wordt door de samenstelling o.a. de viscositeit van de diamantpasta of diamantsuspensie.

Bij een te dikke smeerfilm snijdt de diamantkorrel niet voldoende zoals links op de onderstaande figuren te zien is in tegenstelling tot een dunnere smeerfilm zoals rechts te zien is.

Al onze diamantpastas en diamantsuspensies zijn droogsmerend en polijsten zonder toevoeging van extra smeermiddelen !!!

1.Voor meer informatie over onze diamantpasta's klik hier!!!!!

E-Mail: info@mhtc.nl
Info of een Offerte vraag naar :Mr Ing MHHaafkens
e-mail versturen

Terug <<<<<

29-04-2002